Jag erbjuder:
  • Individuell psykoterapi
  • Parterapi
  • Utbildningsterapi
  • Mindfulness
  • Stesshantering
  • Handledning
  • Mindfulnessträning
  • Compassion fokuserad terapi

  Välkommen att söka för:

  • Ångestproblematik
  • Depression/nedstämdhet
  • Utmattningstillstånd/stressrelaterade problem
  • Kris
  • Fobier, tex social fobi
  • Sömnproblem
  • Relationsproblem
  • Dåligt självförtroende, självtillitsproblem
  • Höga krav vilka leder till problem för dig
  • Negativa tankar och grubblerier m.m.